Refaktoryzacja z Resharperem

Resharper to świetne narzędzie ułatwiające życie programistom pracującym z Visual Studio. Część jego bogatej funkcjonalności stanowią funkcje wspomagające proces refaktoryzacji kodu.

Przyznam szczerze, że nie miałem świadomości jak potężne możliwości kryje w sobie Resharper w tym zakresie dopóki nie obejrzałem nagrania Refactoring Legacy Code Bases with ReSharper. Polecam gorąco wszystkim, którzy nie odkryli jeszcze możliwości zawartych m. in. w menu Refactor this. Nie wiem jakie jest Twoja opinia, ale według mnie refaktoryzacja z Resharperem prezentuje się całkiem przyzwoicie i zachęcająco.

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">