PowerShell – mini kompendium

Parę dni temu musiałem napisać w PowerShellu skrypt konserwacyjny, który miał za zadanie zapisywać stan systemu do paczki i odtwarzać wcześniej zapisany stan. Zadanie samo w sobie było proste, jednak pochłonęło około 2,5 dnia. Nieznajomość składni i komend dostępnych w Powershellu miały decydujący wpływ na tak dużą czasochłonność. Oczywiście wszystko, czego potrzebowałem, udało mi się…